YCS KITAPLARI

YÇS Deneme Sýnavlarý
Preis: 25,00 €
YÇS - Hukuk & Edebiyat
Preis: 17,00 €
 
YÇS - Psikoloji & Sosyoloji
Preis : 17,00 €
 

YÇS - Tarih
Preis: 17,00 €
 
YÇS - Matematik
Preis: 25,00 €
 

YÇS - Soru Bankasý
Preis: 25,00 €

 
YÇS Coðrafya
Preis: 17,00 €

 

 

 
 
   
GLOBAL ACADEMIA YÇS BOOKS SET

Preis : 150,00 €
 
Kitap Istek Için:
Banka Bilgileri:

Banka AdI: Postbank
Hesap Numarasý: 603 656 466
Banka Þube Codu: 440 100 46
IBAN: DE39 4401 0046 0603 6564 66
BIC: PBNKDEFF
Hesap Sahibi: Mahmut Sahin
FAX:  (0049) 221 270 75 27
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kitap ücretini Global Academia hesap numarasýna havale ettiðinizde;
adýnýzý ve açýk adresinizi, havale makbuzunuzu fakslayýn veya

e-mail ile gönderin.
Posta ücreti ve vergi fiyatýn içindedir.
Türkiye'den kitap sipariþleri Avrupa tarifesindedir ve ekstra posta ücreti alýnmaz.
Kitaplarýnýz Almanya içinde en fazla dört iþ günü içinde elinizde olur.
Çin, Türkmenistan ve A.B.D. için hava yolu daha uygundur.